Logo

ÖNCELİK PUANLAMA ÇİZELGESİ

 

Öncelik sırası içinde aşağıdaki öncelik puanlarına göre sıralama yapılır. Eşit şartlarda ve eşit puanlama durumlarında müracaat tarihi önde olanlara öncelik verilir. Müracaat tarihi de aynı olanlarda kura yöntemine başvurulur.

 

S.

NO.

NİTELİKLERİ

PUANI

1 Sağlık nedeni ile bir önceki yıl yurttan ayrılıp yeni dönemde

tekrar müracaat edenler.

10
2 Anne ve babası kanunen boşananlar. 10
3 Ebeveynlerden ;

a. Annesi veya babası vefat etmiş olanlar,

b. Annesi ve babası vefat etmiş olanlar.

 

15

30

4 Ailesindeki çocuklara ;

a. Yüksek öğrenim gören her kardeş için,

b. Lise ve dengi okullarda okuyan her kardeş için,

c. İlköğretimde okuyan her kardeş için.

15

10

5

5 Velinin bakmakla yükümlü olduğu her çocuk için. 2
6 Muvazzaf ve Emekli olan personelden;

a.Gazi Personel için,

b. Sıralı hizmet garnizonlarında (4’üncü ve 5’inci bölge) halen görevde bulunan personel için,

c.Türk Silâhlı Kuvvetleri Savaş Takdirnamesi, Madalya ve Nişan Yönetmeliğine göre Madalya ile taltif edilmiş personel için,

d.Üstün cesaret ve feragat şerit rozeti ile taltif edilmiş personel için,

 

15

 

4

 

3

2

 

7 Aile Gelir Durumu: (01.01.2014)

a.     0 – 2000 TL.(dahil)

b.     2000-3000 TL.(dahil)

c.     3000-4000 TL.(dahil)

d.    4000 TL.nin yukarısı

6

4

2

0

8 Bağış yapan muvazzaf ve emekli personel (subay, istisnai memur, astsubay, uzman jandarma, sivil memur ve uzman erbaşlar)

(Her yıl için) (2015 yılı ve sonrası hesaplanacaktır.)

3
9 Vazife Malûlü olarak emekli olmuş personel için. 15
10 Adi malûl olarak emekli olmuş personel için. 10