Logo

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

  1. TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğüne ait; Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Davutlar Köyü 29L-Ib pafta, 747 ada, 1 parselde bulunan yazlık mesken niteliğindeki taşınmazın Açık İhale Usulü kapalı teklif,sonrasında da kapalı teklif veren istekliler ile açık artırma ve/veya pazarlık yapılmak suretiyle ile satışı yapılacaktır.

  2. Gayrimenkulün 290.000,00 TL muhammen bedel ile 16 KASIM 2018 Cuma günü Saat : 11:00’de ihalesi yapılacaktır.

  3. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat alınacaktır (Teminat Banka teminat mektubu olabileceği gibi tedavüldeki Türk Lirası da olabilir).

  4. Gayrimenkulün satışına ilişkin hususları içeren şartname 16 KASIM 2018 tarihine kadar mesai saatleri içerisinde TSK Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğünde görülebilecektir. Ayrıca ihaleye katılacak firmalar şartname ve dokümanları 100,00 TL karşılığında satın alacaklardır.

  5. Şartnamede belirtilen doküman ve yazılı teklifler 16 KASIM 2018 saat: 10:00’a kadar kapalı zarf içerisinde ihale yerine elden ulaştırılacaktır.

  6. TSK Eğitim Vakfı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 2886 dayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.

  7. Vakıf ihaleyi iptal etmekte veya ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir.

  8. Müracaat : GMK Bulvarı  No:166   06570  Tandoğan /ANKARA Telefon: 0 312 231 21 10    Faks: 0 312 232 34 86

          NOT: İhale Şartnamesine Ulaşmak için Lütfen Tıklayınız