Logo

VAKIF BİLGİLERİ

VAKFIN TARİHÇESİ

Türk Silâhlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı, zamanın Devlet Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Vekili Şem’i ERGİN tarafından 16 MART 1957 tarihinde kurulmuştur. Vakfın noterde düzenlenen kuruluş senedinin akdinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin AKNOZ ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sadık ALTINCAN şahit olarak hazır bulunmuşlardır.

VAKFIN AMACI

Öncelikle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile bunlardan disiplinsizlik ve ahlaki nedenler dışında emekli olan ve şehit düşenlerin çocukları ve kardeşleri ile şehit erbaş ve er çocuklarının eğitim ve öğretimlerini desteklemek maksadıyla, öğrencilere barınma ihtiyacı başta olmak üzere, her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak, ayrıca üniversite dahil her türlü eğitim faaliyetinde bulunmaktır.

VAKFIN YÖNETİM ORGANLARI

Türk Silâhlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı; en yüksek karar organı olan Vakıf Mütevelli Heyeti, İdare ve icra organı olan Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetleyen Denetim Kurulundan oluşmaktadır.
Ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu adına Vakfın faaliyetlerini ve çalışmalarını yürütmek üzere kurulmuş Genel Müdürlük teşkilatı bulunmaktadır.

MİSYONUMUZ

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının Çocuklarının yoğun olarak öğrenim gördüğü illerde öğrenci yurtları açıp işletmek, Üniversite dahil Eğitim – Öğretim Kurumları açıp İşletmek veya ortak olmak, imkanlar dahilinde öğrencilere burs vermek, Veli, okul yöneticisi ve öğretim elemanlarıyla işbirliği yaparak öğrencilerimizin başarılarını arttırmak, Vakfın gayesine ulaşabilmesi için gelir kaynaklarını arttırıcı girişimlerde bulunmaktır.

VİZYONUMUZ

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının öğrenim çağına giren çocuklarının; çağın gerektirdiği nitelik ve becerilere sahip, milli ve evrensel değerleri benimsemiş ülke kalkınmasına en fazla atkı sağlayabilecek, donanımla yetişmeleri için gerekli ortam ve tesisleri hazırlamak, işletmek ve alanında ülkemizin en seçkin kuruluşları arasında yer almaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Milli ve Evrensel değerlere bağlılık, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, Dürüst ve Güvenilirlik, Açıklık, Gönüllülük, Özveri, Bilimsellik, Tarafsızlık, Her konuda sürekli gelişimle mükemmele ulaşmayı hedeflemek, yaygın katılım ve sorumluluk anlayışıyla yaratıcı takım çalışmasını gerçekleştirmek, Çalışmalarda (Proaktif) olmak, Personele kendisini geliştirme ve gerçekleştirme ortamı yaratmak, çalışanların ve öğrencilerin mutluluğuna ve yönlendirilmesine (Motivasyonuna) önem vermek.

VAKFIN GELİRLERİ

Vakıf gelirlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve hayırsever şahısların bağışları ile iştiraklerden gelen paylar olup, son on yılda vakfımıza bağlı yurtlarımızdan 30.000′ in üzerinde öğrenci faydalanmıştır. Yurtlar iktisadi işletme olup; bütün vergileri Vakıf tarafından ödenmekte, Devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri bütçesinden herhangi bir geliri bulunmamaktadır.

İŞTİRAKLER VE ORTAKLIKLAR

                    

                 TURKTIPSAN A.Ş.                                GÜLSAV A.Ş.                            MEHMETÇİK SİGORTA LTD.ŞTİ.