Logo

Müracaat

Vakfımıza TSK Personeli ve TSK’ dan emekli personel tarafından yapılan bağış karşılığında +3 puan eklenmektedir.

1. VAKIF YURTLARINA MÜRACAAT VE KAYIT – KABUL İŞLEMLERİ
» Müracaat Şekli ve Zamanı
» Müracaatların Değerlendirilmesi
» Öncelik Sırası ve Öncelik Puanları
» Adaylığın Kesinleşmesi ve Kesin Kayıt İşlemleri
» Yurt Kapasiteleri

2. MÜRACAAT DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİ :
» Yurt Müdürlüklerine Kayıt Yenileme için verilecek dilekçe örneği (Form-1)
» Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görevli ve Bunların Emeklileri için Müracaat Formu (Form-2)
»Türk Silâhlı Kuvvetleri Mensuplarının 2’nci Derece Kan ve Sıhri Hısımları ile Sivil Şahıslar için Müracaat Formu (Form-3)

3. YURDA KESİN KAYIT İŞLEMİ SIRASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER LİSTESİ

4. KAYIT EVRAKLARI

5. YURT HİZMETLERİ SÖZLEŞMELERİ (İlgili yurt sözleşmesine ulaşmak için lütfen sözleşmelerin üzerine tıklayınız)

6.ASKERİ PERSONEL REFERANS DİLEKÇESİ

7. GELİR TAAHHÜTNAMESİ
» TSK Personeli Muvazzaf/Emekli gelir taahhütnamesi(Form-4)

8. ÖĞRENCİ TARAFINDAN YURDA GETİRİLMESİ GEREKEN ÖZEL EŞYALAR LİSTESİ

9. YURT ÜCRETİNİ ÖDEMEK İÇİN ÖRNEK MAIL ORDER FORMU

** YURTLARIMIZA ONLINE MÜRACAAT ETMEK İÇİN ANA SAYFAMIZDAKİ ” ONLINE YURTLARA MÜRACAAT” BUTONUNU TIKLAYINIZ**