Logo

Müracaat Şekli ve Zamanı

Kayıt Yenileme Müracaat İşlemleri :

        Sona eren / erecek öğretim yılında iki aydan fazla süre yurtlarda kalmış olan öğrencilerin (Lisans Öğrencileri), Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bulunan muvazzaf Subay, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma, Uzman Erbaşlar ve bunların emeklileri olan velileri; FORM-1 ’daki kayıt yenileme dilekçesi ile 15 MAYIS – 30 HAZİRAN tarihleri arasında ilgili Yurt İktisadi İşletme Müdürlüğüne müracaat ederek bir sonraki öğretim yılı için öğrencinin kaydını yenilerler..

        Kaydı yenilenen öğrenciye öğretim dönemi sonunda yurttan ayrılırken o öğretim dönemi için yatırmış olduğu depozito iade edilmez. Depozitosunu alarak yurttan ayrılmış olan öğrencilerin velileri (kayıt yenileme hakkı olanlar); depozitolarını ilgili hesaba yatırıp, 31 TEMMUZ (dahil) tarihine kadar FORM-1daki kayıt yenileme dilekçesi ile ilgili Yurt İktisadi İşletme müdürlüğüne müracaat ettikleri takdirde bu öğrencilerin de kayıt yenilemeleri yapılır. Kayıt yenilenen öğretim yılı başında, öğrenci yurda katıldığında yeni dönemin depozito miktarı ile yurtta bırakılan veya daha sonra banka hesabına yatırılan depozito miktarı arasındaki fark (varsa) kendisinden tahsil edilir.

31 TEMMUZ (dahil) tarihinden sonra Yurt Müdürlüklerine intikal eden kayıt yenileme müracaatlarına işlem yapılmaz. Bu tarihten sonraki müracaatlar yeni kayıt olarak değerlendirilmek üzere Yeni Kayıt Müracaat İşlemleri maddesi esaslara göre Vakıf Genel Müdürlüğüne yapılır.

        Kayıt yenileyen öğrenci, en geç 31 Temmuz (Vakıf Genel Müdürlüğünce bu tarih değiştirilebilir) tarihine kadar kesin kaydını yaptırmak ve veliler öğrenim yılı (01 EKİM-31 TEMMUZ) yurt aidatını peşin ya da kredi kartına taksit yaptırmak suretiyle ödemek zorundadır.

        Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının ikinci ve üçüncü derece kan ve sıhrî hısımları, yüksek lisans yapanlar, TSK’da görevli işçi çocukları ile sivil şahıs çocuklarına kayıt yenileme işlemi yapılamaz. Her yıl yeni kayıt olarak işlem görürler ve her yıl yeniden değerlendirilirler. Ancak, bunlara aynı statüde bulunan ve yeni müracaat edenlere nazaran bir öncelik verilir.

Yeni Kayıt Müracaat İşlemleri :

        Veliler, www.tskev.org.tr adresinden ekrana gelen bilgileri doğru ve tam olarak doldurarak müracaat edebilirler. Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bulunan muvazzaf Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma, Uzman Erbaşlar, İşçiler ve bunların ve bunların emeklileri ile şehit çocukları başvuru şeklinden, “Askeri Başvuruları” seçerek, Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının ikinci derece kan ve sıhrî hısımları ile sivil şahıs çocukları ise “Hısım veya Sivil Başvuruları” seçerek ekrana gelen bilgileri eksiksiz olarak doldurup gönderirler.

        Bilgisayarla gönderilen bilgilerin doğruluğundan beyanda bulunan öğrenci velisi sorumludur. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personel ve bunların emeklileri ile , sivil şahısların referansları olan personelin kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi, Şehit Çocukları ve kardeşlerinin de mensubu oldukları kuvvet komutanlığından alacakları Şehitlik Belgesi ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, öğrencinin yurda kesin kaydı sırasında Yurt Müdürlüğüne teslim edilir. Bu belgeler olmadan kesin kayıt yapılmaz.

        Müracaat zamanları her yıl akademik takvime göre yayınlanacaktır.

        Yurda kesin kayıt için gereken ve bu sitede listesi ve örnekleri olan tüm belgeler , kayıt tarihleri içerisinde Yurt Müdürlüklerine teslim edilir. Ayrıca Vakıf Genel Müdürlüğüne belge gönderilmez.