Logo

Müracaatların Değerlendirilmesi

25 AĞUSTOS (dahil) tarihine kadar Vakıf Genel Müdürlüğüne online olarak yapılan müracaatlar, bilgisayar kontrollü olarak belirtilen öncelik sıraları ve öncelik puanlarına göre işleme tabi tutulur. Her yurt için ayrı ayrı olmak üzere çıkarılan asil ve yedek aday kayıt çizelgeleri, müracaat dilekçeleri ile birlikte değerlendirilmek üzere; Vakıf Genel Müdürü (Komisyon Başkanı), Vakıf Per. Öğr. veİd. İşl. Ş. Md., Hukuk Müşaviri, Vakıf Öğrenci İşleri Sorumlusu ile bir yurt müdüründen oluşan GEÇİCİ KAYIT VE KABUL KOMİSYONU’na intikal ettirilir.