Logo

Yurda Kesin Kayıt İşlemi Sırasında İbraz Edilecek Belgeler

Yurda Kesin Kayıt İşlemi Sırasında İbraz Edilecek Belgeler

Adaylığa kabul edildiğini Vakıf Genel Müdürlüğünce gönderilen SMS veya www.tskev.org.tr internet adresinde yapılacak duyurudan öğrenen öğrencilerin, kayıt yenileme veya yeni kayıt durumuna göre aşağıdaki belgelerle birlikte, SMS metninde/internet duyurusunda belirtilen tarihler arasında Yurt Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

a. Kayıt Yenileme Yaptıracak Öğrencilerin İbraz Edecekleri Belgeler.
» Öğrenim Belgesi, (Kayıt yenilemesi yapılan öğretim döneminde öğrenimine devam ettiğine dair ilgili Öğretim Kurumundan alınacaktır.)

» Öğrenci  – Veli’ nin Sabıka Kaydı Bulunmadığına Dair Belge,

»  Kayıt yenilenecek tarihe göre, Yurt Müdürlüğünden öğrenilecek yurt ücretinin ödendiğine dair ödeme belgesi (kredi kartı slipi/banka dekontu) ile bir önceki yıl yatırılmış olan depozito ile yeni dönem için tespit edilen depozito arasındaki farkın (fark olması halinde) ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,,

»   Muvazzaf veliler ve görevdeki Sivil Memurlar ile Sivil Öğrencilere Referans Olanlar için Askeri Kimlik Kartının Önlü Arkalı Fotokopisi

»   Son bir yıl içinde emekli olan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu veliler için Askeri Kimlik Kartının önlü-arkalı fotokopisi.

a. Yeni Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin İbraz Edecekleri Belgeler.

ASKERİ PERSONEL ÇOCUĞU / KARDEŞİ
1- Yurda kayıt esnasında doldurup teslim edilecek Yeni Kayıt Müracaat formu (Form-7)
2- Depozito dekontu,
3- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4- Şehitlik Belgesi (Şehit çocukları için)
5- Üniversiteye kayıt yaptığına dair öğrenci belgesi
6- Öğrenci  – Veli’ nin Sabıka kaydının bulunmadığına dair Adli Sicil Belgesi
7- Yurt Hizmetleri Sözleşmesi
8- Sağlık raporu
9- Öğrenci Nüfus Cüzdanı fotokopisi
10- Öğrenciye ait 8 , veliye ait 4 adet (4.5×6) vesikalık fotoğraf
11- Gelir durumunu gösterir taahhütname (Form-4) (Maaş Bordrusu,SGK Maaş Belgesi, Vergi Levhası vb. )
12- Anne-Baba boşanmışsa ilgili mahkeme kararı
13- Gazilik Belgesi
14- Madalya Beraati
15- Üstün cesaret ve feragat şerit rozet beraati
16- Sıralı hizmet garnizonlarında (4,5 inci bölge) görevli olduğunu gösterir belge
17- Diğer çocukların öğrenim belgeleri
18- TSK Çalışan Personel, İlgili Kurum Amirince Kimlik Kartının Fotokopisini İmzalatacak,  Emekli Personel İse, Askeri Kimlik Kartını İbraz Ederek, İmzalı Fotokopisini Teslim Edecektir.
SİVİL ŞAHIS ÇOCUKLARI
1- Yurda kayıt esnasında doldurup teslim edilecek Yeni Kayıt Müracaat forrmu (Form-8)
2- Depozito dekontu,
3- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
4- Referans olan askeri personelin askeri kimlik kartının önlü arkalı fotokopisi
5- Üniversiteye kayıt yaptığına dair öğrenci belgesi
6- Öğrenci  – Veli’ nin Sabıka kaydının bulunmadığına dair Adli Sicil Belgesi
7- Yurt Hizmetleri Sözleşmesi
8- Sağlık raporu
9- Öğrenci Nüfus Cüzdanı fotokopisi
10- Öğrenciye ait 8 , veliye ait 4 adet (4.5×6) vesikalık fotoğraf