Logo

ÖĞRENCİ YURTLARINDAN YARARLANMA KOŞULLARI

Öğrenci yurtlarından yararlanma koşullarında aranan tek kriter personelin aldığı puandır. Şehitlerimizin emaneti çocuklarımız, öncelikli ve ücretsiz olarak öğrenci yurtlarımızdan faydalanmaktadır.

ÖNCELİK PUANLAMA ÇİZELGESİ

Öncelik sırası içinde aşağıdaki öncelik puanlarına göre sıralama yapılır. Eşit şartlarda ve eşit puanlama durumlarında müracaat tarihi önde olanlara öncelik verilir. Müracaat tarihi de aynı olanlarda kura yöntemine başvurulur.

» Vakıf Yurtlarından;Yüksek Öğreniminde Bulunan;
1. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarmalar ve Uzman Erbaşlar ile Erbaş / Erlerden şehit olanların çocukları,
2. TSK’da görevli muvazzaf Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların çocukları,
3. Türk Silâhlı Kuvvetlerinden emekli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların çocukları,
4.Türk Silâhlı kuvvetlerinde görevli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların kardeşleri,
5.TSK’da görevli muvazzaf Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların kardeşleri,
6. Türk Silâhlı Kuvvetlerinden emekli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların kardeşleri,
7. İlk altı bentte belirtilen çocukların yurda yerleşmesinden sonra boş yer kalması halinde her yıl yeniden değerlendirilmek kaydı ile,
(a) TSK’da görevli ve emekli işçi çocukları ve kardeşleri,
(b) TSK’da görevli ve TSK’dan emekli subay, istisnai memur, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşların 2’nci ve 3’üncü derece kan ve sıhri hısımları,
c) Yukarıda belirtilenlerin yüksek lisans yapan çocukları,
(ç) Diğer öğrenciler.

» Öğrencilerin Vakıf yurtlarından yararlanmalarında değerlendirmeye alınan özel koşulları şunlardır;
»Yüksek öğrenim yapan öğrencinin, velisinin görev yaptığı ilde bulunan bir yurtta kalabilmesi için;
» Velinin eşinin vefat etmiş olması,
» Velinin eşinden boşanmış olması ,
» Velinin eşinin sağlık durumunun görev yerinde bulunmasına engel olduğunun Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi,
» Velinin sağlık durumu veya görev nedeni ile eşi ile birlikte en az altı ay süre ile yurt dışına çıkmak zorunda olduğunun belgelenmesi,
» Büyük şehirlerde (Ankara, İstanbul) merkezden uzaktaki her hangi bir yerleşim yerinde oturan ve öğretim kurumuna ulaşımının zaman ve mesafe bakımından zor olduğunun açıkça belli olması gerekir.

» Öğrencilerin yurtlardan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir.

»Yüksek öğrenim öğrencisi olmak,
»Kayıt yenilemesi ve yeni kayıt yapılacak öğretim yılının 01 EKİM tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak koşulu ile 27 yaşından büyük, 15 yaşından küçük olmamak,
» Evli olmamak,
» Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak,
» Herhangi bir işte tam gün çalışmıyor olmak,( Yüksek lisans öğrenimindeki, Tıp fakültelerinde ihtisas yapanlar ile hakim, savcılık ve avukatlık stajı yapanlar hariç)
» Disiplinsizlik ve diğer nedenler ile istifade ettiği yurttan daha önce ilişiği kesilmiş olmamak,
» Herhangi bir nedenle öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
» Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alacağı bir raporla belgelemek,
» Vakıf Yurtları dışındaki, Resmî ve Özel Kuruluşların yurtlarından çıkarma cezası almamış olmak,
»Yüz kızartıcı suçlar ve ideolojik faaliyetleri nedeni ile tutuklanmış olmaması gereklidir.

YURT AİDATI VE DEPOZİTO

Öğrenci velileri tarafından ödenmesi gereken öğretim dönemi(01 EKİM-30 HAZİRAN) aidatı ve depozito miktarı, her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilir.Vakıf Yönetim Kurulunca 2018-2019 öğretim yılı için bölge ve oda kapasitesine göre yemekli ve yemeksiz olarak ücretler belirlenecektir. Tahsisleri Yurt Müdürlüklerince yapılacağından oda tercihleri Yurda kayıt esnasında yapılacaktır.

Depozito tutarı olarak 250,00 TL. alınacaktır. (Bir defaya mahsus alınır, öğrenciye öğretim yılı sonunda iade edilir.)

NOT: Dönem içerisinde yazılı koşullar haricinde yurttan çıkış yapan öğrencilere aidat iadesi yapılmayacaktır.

 

AİDAT DÖNEMİ, AİDATIN ÖDENME ŞEKİL VE ZAMANI

Aşağıda belirtilen haller hariç öğrenciden 01 EKİM – 30 HAZİRAN dönemi için yurt aidatı peşin veya kredi kartına taksitle alınır.
        a. Geçici kayıt kabul komisyonunca onaylanan listeye göre Vakıf Genel Müdürlüğünce yapılan ilk tahsis ve sonraki gruplardaki tahsislerde kimlikleri bulunan yeni kayıt öğrencileri kendilerine verilen süre içerisinde, kayıt yenileme öğrencileri ise en geç 31 TEMMUZ akşamına kadar Yurt İktisadi İşletme Müdürlüklerine ödemelerini yaparak kesin kayıtlarını tamamlamış olurlar. 01 EKİM-30 HAZİRAN dönemine ait yurt aidatını veliler peşin ya da kredi kartına taksit yaptırmak suretiyle ödeyebilirler. EYLÜL ayı içerisinde kaydını yaptırıp yurtta kalan öğrenciden belirlenen konaklama ücreti peşin alınır. Kaydını yaptıran ancak yurtta kalmayan öğrenciden EYLÜL ayı için herhangi bir ücret alınmaz. Yurda kayıt yaptırıp daha sonra yurttan ayrılmak isteyen öğrencinin aşağıda belirtilen;
(1) Okuldan ayrılma, ( Terk, Atılma, Ara Dönemde Mezun Olanlar, Başka bir ildeki okula yatay ve dikey geçiş yapanlar, Üniversite kayıt tarihi yurt tahsis tarihinden sonra olup da üniversiteye kayıt yaptıramayanlar))
(2) Ailenin yurdun bulunduğu Garnizona taşınması,
(3) Öğrenimini dondurması,
(4) Kendisi veya ailesinin karşılaşabileceği olağanüstü durumlar ;
(a) Tabii afetler,
(b) Salgın hastalık,
(c) Savaş hali,
(ç) Sağlık durumu (Öğrenime ara verecek şekilde raporlu olması),
(d) Ceza ve mahkeme kararı ile eğitime ara vermesi,
Yurtların açıldığı 01 EKİM tarihinden itibaren, yurtta kalıp kalmadığına bakılmaksızın yeni kayıt öğrencileri ile kayıt yenileme öğrencilerinden öğretim dönemine ait aidatları peşin ya da kredi kartına taksit yapmak suretiyle alınır.
01 EKİM’den sonraki günlerde yapılacak tahsislerde; yurda kaydını yaptıracak öğrencinin yurt aidatı, kaydının yapıldığı günden itibaren öğretim dönemi sonuna kadar olan süre için peşin ya da kredi kartına taksit yapmak suretiyle tahsil edilir. (Bu süre için tahsil edilecek aidat miktarı; öğrencinin kaydının yapıldığı günden itibaren 30 HAZİRAN tarihine kadar geçen sürenin toplam gün sayısı ile 1/270 aidatın çarpımı suretiyle bulunur.)   

           b. Kredi kartı ile aidat ödemelerinde en son taksit sayısı müteakip EYLÜL ayı olacak şekilde yapılır.

TAM AİDAT ALINMAYACAK HALLER :
       a. Yurda kayıt yaptırıp daha sonra yurttan ayrılmak isteyen öğrencinin aşağıda belirtilen;
(1) Okuldan ayrılma, ( Terk, Atılma, Ara Dönemde Mezun Olanlar, Başka bir ildeki okula yatay ve dikey geçiş yapanlar, Üniversite kayıt tarihi yurt tahsis tarihinden sonra olup da üniversiteye kayıt yaptıramayanlar)
(2) Ailenin yurdun bulunduğu Garnizona taşınması,
(3)  Öğrenimini dondurması,
(4) Kendisi veya ailesinin karşılaşabileceği olağanüstü durumlar ;
(a) Tabii afetler,
(b) Salgın hastalık,
(c) Savaş hali,
(ç) Sağlık durumu (Öğrenime ara verecek şekilde raporlu olması),
(d) Ceza ve mahkeme kararı ile eğitime ara vermesi,
     b. Şehit çocuklarından (yükseköğrenim öğrencileri) yurtta kaldıkları süre (01 EKİM-30 HAZİRAN)  içerisinde aidat alınmaz, ancak şehit kardeşlerinden alınmaktadır.
     c. Öğrencinin eğitimine belirli bir süre yurt dışında devam etmesi ve bu sürenin sonunda yeniden Türkiye’ye    dönüp aynı öğretim dönemi içinde tekrar yurtta kalmaya devam etmesi durumunda ve bu durumların yetkili  makamlarca belgelenmesi halinde öğrencinin yurtta ilişiği kesilmeyip, yurtdışında kaldığı sure için aidatın ¾’ü  iade edilir.
    ç. Sömestr ve uzun sureli tatillerde yemek çıkmaması durumunda yurtta kalan öğrencilere sabah kahvaltısı ve  akşam yemeği ücretinin KDV’siz tutarı ödenir.
    d. Velisi ölen öğrencilerin 3 aylık aidat bedeli iade edilir.
    e. Aidat iadeleri öğrenci adına gider pusulası düzenlenerek iade edilir. Yurt ücretinin iadesi için öğrencinin  yurtta kalmayacağı gün tespit edilir ve öğretim dönemi için alınan ücret 270 güne bölünerek bulunan günlük  aidat ile kalmadığı gün çarpılarak çıkan miktar net olarak iade edilir. Gider pusulası, iade edilecek net miktar  üzerinden % 8 KDV ayrılarak düzenlenir.