Logo

BURS BAŞVURUSU

Önemli Not : Müracaatınıza istinaden gönderilmesi gereken belgelerden, eksik veya hatalı belge olması durumunda, geri dönüş yapılmadan burs müracaatınız İPTAL edilecektir. 

 

KARŞILIKSIZ EĞİTİM BURSU SONUÇLARI

2018

Karşılıksız Eğitim Bursuna Hak Kazanan Aday Öğrencinin Göndereceği Belgeler

 1. TSK Çalışan Personel, İlgili Kurum Amirince Kimlik Kartının Fotokopisini İmzalatacak,  Emekli Personel İse, Askeri Kimlik Kartını İbraz Ederek, İmzalı Fotokopisini Teslim Edecektir. 
 2. Aile Vukuatlı Nüfus Kâğıdı Örneği
 3. Aile Aylık Gelir Beyanı (Anne ve Baba Maaşları varsa OYAK Maaş Toplamı)
 4. Öğrenci Sabıka Kaydı
 5. Emekli Personel Velilerden Sabıka Kaydı
 6. Öğrenim Göreceği Yılı Gösterir Öğrenci Belgesi (Ön lisans veya lisans)
 7. %100 Tam Bursluluk Belgesi  veya ilk 10.000  ÖSYM Belgesi (İşaretlenmiş ise) 
 8. Beyan dilekçesi (Öğrencinin herhangi bir iş yerinde tam zamanlı çalışmadığını  ve (Herhangi bir vakıf,dernek,şirket ve devletten burs almadığına dair – Şehit Çocukları Hariç))
 9. Velinin ikameti kira-lojman ise kontratı ve Öğrencinin ikameti,kira/özel yurt, orduevi, misafirhane ve KYK  belgesi
 10. Kardeşi üniversitede okuyor ise Öğrenci Belgesi (Yüksek Öğrenimleri Çocuk Birden Fazla İse Öğrenim Belgesi)
 11. Bursun Ödeneceği Ziraat Bankası IBAN Numarası (Öğrenci Adına Açılmış Hesap Numarası)

Not: Listede yer almakta olan evrakların bir kısmı  E-Devlet uygulamasından temin edilebilmektedir.

Eğitim Bursuna Hak Kazanan Şehit Çocuklarının Göndereceği Belgeler

 1. Şehit Çocuğu için (Sb.,Astsb.,Uzm.Erb.) şahadet belgesi fotokopisi
 2. Anne Askeri Kimlik Kartı fotokopisi
 3. Lise, Yüksekokul veya Üniversite Öğrenci Belgesi (Önlisans – Lisans – Lise)
 4. Aile Vukuatlı Nüfus Kâğıdı Örneği
 5. Bursun Ödeneceği Ziraat Bankası IBAN Numarası (Öğrenci Adına Açılmış Hesap Numarası)

Not: Listede yer alan “Aile Vukuatlı Nüfus Kağıdı Örneği” evrakı E- Devlet uygulamasından temin edilebilmektedir.

Önemli Not:

 • Karşılıksız Eğitim Bursuna başvurmadan önce “Burs Kriterleri” bölümünü mutlaka okuyunuz.
 • Son müracaat tarihi 05/10/2018 saat 15 : 00 dir. Başvurular, TSK Eğitim Vakfı WEB sayfasından internet üzerinden yapılacaktır.(www.tskev.org.tr)
 • Beyanlarınız üzerine bursa hak kazananlar 05 /10 /2018 tarihinde WEB sayfasında ve SMS ile duyuru yapılacaktır.Bursun Kesinleşebilmesi için yukarıdaki belgelerin eksiksiz ve zamanında Vakıf Genel Md.lüğü adresinde 16/10 / 2018  günü Saat 18:00′ e  kadar bulundurulması gerekmektedir.
 • Bursa hak kazanan kesin öğrenci listesi WEB adresinden 30 / 10 / 2018 tarihlerinde açıklanacaktır.
 • Bursa hak kazanan adayların belirtilen süre içinde istenen evraklarının gelmemesi ile eksik ve beyan ettiği bilgileri uygun olmayan evrak gönderenlerin müracaatları değerlendirme dışı bırakılarak geri dönüş yapılmadan İPTAL edilerek, yedek öğrenciler değerlendirmeye alınacaktır.
 • Burs Süresi 8 Ay,  Miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir, Başlama Tarihi Kasım 2018 dir.
 • Burs alacak öğrenci sayısı Yönetim Kurulunun belirlediği sayı ile sınırlıdır.

WEB Adresimiz: www.tskev.org.tr

Vakıf Gn.Md.Adresi: Eti Mah. GMK Bulvarı No.166 Anadolu Meydanı – Ankara

BURS KRİTERLERİ VE MÜRACAAT

BURS KRİTERLERİ

 • Şehit subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların ortaöğrenim (lise), önlisans ve lisans gören çocuğu olmak,
 • TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ nda görevli subay, astsubay, uzman jandarma uzman erbaş sivil memurlar ile bunların emeklilerinin önlisans ve lisans öğrenimi  gören çocuğu olmak,
 • TSK Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları Yönergesinde yer alan yurtlara müracaat kriterlerini karşılamak,
 • Devlet üniversitesinde ya da Vakıf üniversitelerinde okuyor olmak,
 • Herhangi bir işte tam zamanlı çalışmıyor olmak (kamu ya da özel kurumdan maaş, ücret almamak),
 • Vakıf öğrenci yurtlarının bulunduğu illerde, yurda giriş için müracaat etmiş ancak yurda kabul edilmemiş olmak veya ailesi yanında sabit ikametgahı olmakla birlikte diğer şartları taşıyanlar ile TSK Eğitim Vakfı yurtlarının bulunmadığı illerde önlisans ve lisans eğitimini sürdürmek,
 • Vakıf öğrenci yurtlarında (Ankara, Eskişehir ve İstanbul) kalan öğrenciler karşılıksız eğitim bursundan faydalanamaz.
 • Başka bir özel veya tüzel kişilik ile kurum veya kuruluştan karşılıksız burs alıyor olmamak, (Şehit Çocukları Hariç)
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyaç duymak,
 • Yükseköğrenim kurumlarında sınava girdiği ders yılında ve daha önceki yıllarda 3 aya kadar okuldan uzaklaştırılma cezası almamış olmak, disiplin yada devamsızlık gibi bir nedenle okuldan kaydı silinmemiş olmak.

MÜRACAAT USULLERİ VE KABUL

 • Burstan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl YÖK‘ ün belirleyeceği akademik takvime göre Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Başvuru formunu doldurarak  “Okudum, Anladım, Şartları Kabul Ediyorum” butonunu tıklayarak başvuruda bulunurlar.
 •  Geçici Kayıt Kabul Komisyonunca başvuru sırasında istenen belgelerin doğruluğunun tespit ve değerlendirmesi yapılır.

 

BURS TAHSİS KONTENJANI, MİKTARI VE ÖDEME ZAMANLARI

 • Burs verilecek öğrenci sayısını, ödenecek burs miktarını, yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.
 • Burs süresi her yıl 8 aydır. Burs alacak öğrenci sayısı ve alacak öğrenciler her yıl vakıf tarafından yeniden değerlendirilir.

BURS BAŞVURUSU İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

 • Burs başvurusunda bulunan öğrencilerin (Ön Lisans-Lisans) başvurular değerlendirme kriterine göre  değerlendirildikten sonra burs verilecek yıla ait kontenjan miktarı kadar asil ve yedek öğrenci belirlenerek Vakıf İnternet sitesinde yayınlanır.
 • Burs almaya hak kazanan öğrencilerin (Ön Lisans-Lisans) bursları 01 Kasım tarihinden itibaren öğrenciler tarafından bildirilecek banka hesap numaralarına yatırılır.

 

BURS VERİLMEYECEK VEYA BURSUN KESİLECEĞİ HALLER

         Burs Verilmeyecek Haller ;

 • Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler ile bir üst sınıfa geçmeye hak kazanamayan öğrencilere,
 • Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
 • Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
 • Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
 • Burs almakta iken öğrenimine ara veren öğrencilere,
 • Adli para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş olsa bile haklarında 6 ay ve daha fazla hapis, ağır hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrencilere,
 • Ceza aldığı tarih itibari ile öğrenim görmekte olduğu yükseköğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrencilere,
 • Aynı aile içerisinden bir çocuğa burs verilmeye devam ederken müracaat eden diğer öğrencilere, (Şehit Çocukları Hariç)
 • Açık öğretim ve uzaktan öğretim gören öğrencilerine,
 • Vakıf Öğrenci Yurtlarının bulunduğu illerde Yurda giriş için müracaat etmemiş öğrencilere (ailesinin yanında sabit ikametgahı olanlar hariç),
 • Burs verilmesine kaynak teşkil edilen belgelerden biri veya daha fazlasının geçersizliğine sebep olan durumun ortaya çıkması.
 • Vakıf çalışan personeline
 • Aynı aileden sadece bir öğrenciye burs verilecektir (Şehit Çocukları Hariç)

         Bursun Kesileceği Haller;

 • Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, cezası ertelenmiş olsa bile bir suçtan dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet olması,
 • Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olması,
 • Kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılması,
 • Burs almaktan kendi isteği ile vazgeçmesi
 • Vefat etmesi,
 • Yalan beyanda bulunduğunun tespit edilmesi durumunda gerekçenin oluştuğu ayı takip eden ay başından itibaren burs kesilir.
 • Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir.

 

 • Şehit Çocuklarımız  bu tabloya tabi olmayıp, önceliklidirler. Sistemden doğrudan başvurabilirler.