Öğrenci Yurtlarından Yararlanma Koşulları

Öğrenci yurtlarından yararlanma koşullarında aranan tek kriter personelin aldığı puandır. Şehitlerimizin emaneti çocuklarımız, öncelikli ve ücretsiz olarak öğrenci yurtlarımızdan faydalanmaktadır.

Öncelik Puanlama Çizelgesi

Öncelik sırası içinde aşağıdaki öncelik puanlarına göre sıralama yapılır. Eşit şartlarda ve eşit puanlama durumlarında müracaat tarihi önde olanlara öncelik verilir. Müracaat tarihi de aynı olanlarda kura yöntemine başvurulur.

Vakıf Yurtlarından; Yüksek Öğreniminde Bulunan,

 1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarmalar ve Uzman Erbaşlar ile Erbaş / Erlerden şehit olanların çocukları,
 2. TSK’da görevli ve emekli muvazzaf Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların çocukları,
 3. Türk Silahlı kuvvetlerinde görevli ve emekli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlardan şehit olanların kardeşleri,
 4. TSK’da görevli ve emekli Subay, İstisnai Memur, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşların kardeşleri,
 5. İlk dört bentte belirtilen çocukların yurda yerleşmesinden sonra boş yer kalması halinde her yıl yeniden değerlendirilmek kaydı ile,
 1. TSK’da görevli ve emekli işçi çocukları ve kardeşleri,
 2. TSK’da görevli ve TSK’dan emekli subay, istisnai memur, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaşların 2’nci ve 3’üncü derece kan ve sıhri hısımları,
 3. Yukarıda belirtilenlerin yüksek lisans yapan çocukları,
 4. Diğer öğrenciler.

Öğrencilerin Vakıf yurtlarından yararlanmalarında değerlendirmeye alınan özel koşulları şunlardır;

Yüksek öğrenim yapan öğrencinin,velisinin görev yaptığı ilde bulunan bir yurtta kalabilmesi için;

 • Velinin eşinin vefat etmiş olması,
 • Velinin eşinden boşanmış olması,
 • Velinin eşinin sağlık durumunun görev yerinde bulunmasına engel olduğunun Sağlık Kurulu Raporu ile belgelenmesi,
 • Velinin sağlık durumu veya görev nedeni ile eşi ile en az altı ay süre ile yurt dışına çıkmak zorunda olduğunun belgelenmesi,
 • Büyük şehirlerde (Ankara, İstanbul) merkezden uzaktaki herhangi bir yerleşim yerinde oturan ve öğretim kurumuna ulaşımının zaman ve mesafe bakımından zor olduğunun açıkça belli olması gerekir.

Öğrencilerin yurtlardan yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulları taşıması gereklidir:

 • Yüksek öğrenim öğrencisi olmak,
 • Kayıt yenilemesi ve yeni kayıt yapılacak öğretim yılının 01 EKİM tarihinde 28 yaşından gün almamış olmak koşulu ile 27 yaşından büyük olmamak,
 • Evli olmamak,
 • Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak,
 • Herhangi bir işte tam gün çalışmıyor olmak, (Yüksek lisans öğrenimindeki, Tıp fakültelerinde ihtisas yapanlar ile hakim, savcılık ve avukatlık stajı yapanlar hariç)
 • Disiplinsizlik ve diğer nedenler ile istifade ettiği yurttan daha önce ilişiği kesilmiş olmamak,
 • Herhangi bir nedenle öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alacağı bir raporla belgelemek,
 • Vakıf Yurtları dışındaki, Resmî ve Özel Kuruluşların yurtlarından çıkarma cezası almamış olmak,
 • Yüz kızartıcı suçlar ve ideolojik faaliyetleri nedeni ile tutuklanmış olmaması gereklidir.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.