Kayıt Yenileme ve Mahsuplaşma İşlemleri

2020-2021 döneminde TSK Eğitim Vakfı Yurtlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizden kayıt yenileme veya mahsuplaşma talebi olanların 30 Haziran 2021 tarihine kadar EK’teki dilekçeleri doldurarak Yurt Müdürlüklerine ulaştırmaları gerekmektedir.

Yurt ücretlerinin / Ücret farklarının ise 31 Temmuz 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Kayıt Yenileme/Mahsuplaşma İzlenecek Yol             

Kayıt Yenileme Talep Formu           

Mahsuplaşma Talep Formu         

Yurt Aidatı ve Depozito

Öğrenci velileri tarafından ödenmesi gereken öğretim dönemi  aidatı ve depozito miktarı, her yıl Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Tahsisleri Yurt Müdürlüklerince yapılacağından oda tercihleri Yurda kayıt esnasında yapılacaktır. Depozito tutarı 250 TL dir . (Bir defaya mahsus alınır, öğrenciye öğretim yılı sonunda iade edilir.)

NOT: Dönem içerisinde yazılı koşullar haricinde yurttan çıkış yapan öğrencilere aidat iadesi yapılmayacaktır.

2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Yurt Aidatları Çizelgesi

2021 2022%20Yurt%20%C3%9Ccretleri

1. Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı 31 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile vergi muafiyeti tanınan Vakıf kapsamına alınmıştır. Vergi Muafiyeti tanınan Vakıf ve kamu yararına çalışan Derneklere ait öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere 8 Kasım 2017 tarih ve 30234 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yönetmelik gereği Kredi Yurtları Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Vakıfça her yıl yapılacak müracaata göre barınma ve beslenme yardımı yapılmaktadır. TSK Eğitim Vakfı barınma yardımını ilk defa 2019-2020 eğitim döneminde Vakfa KYK tarafından ödenmişi ve Vakıf yurt ücretleri sübvanse etmiştir.

Özel öğrenci yurtlarının açılması, işletilmesi ve denetimine ilişkin yetki 05 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Yetki devrinden sonra Kredi Yurtlar Kurumu uygulama değişikliğine giderek vergi muafiyeti tanınan Vakıflarda barınan öğrencilere yapılacak barınma ve beslenme yardımlarının yurdun bağlı olduğu Vakfa değil öğrencinin hesabına yatırılmasına karar vermiştir.                                                                                                                         

Bu yılda Vakfımız yurtlarında barınan öğrencileri bu imkandan yararlandırmak için Vakfımızca barınma ve beslenme yardımı için KYK’ya müracaat edilecektir. 

2. TSK Eğitim Vakfı 2019-2020 eğitim döneminde barınma yardımı almıştır. Ancak, barınma ve yemek yardımı için her eğitim döneminde yeniden müracaat edilmektedir. Müracaatımızın uygun bulunması halinde, yukarıda belirtilen miktarlar T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından  öğrencinin hesabına yatırılacaktır.

Aidatın Ödenme Şekil ve Zamanı

Öğrenciden 01 EKİM – 30 HAZİRAN dönemi için barınma ücreti, peşin veya kredi kartına taksitle alınır.

a. Eylül ayı içerisinde, geçici kayıt kabul komisyonunca onaylanan listeye göre Vakıf Genel Müdürlüğünce yapılan ilk tahsis ve sonraki gruplardaki tahsislerde kimlikleri bulunan yeni kayıt öğrencileri kendilerine verilen süre içerisinde, kayıt yenileme öğrencileri ise en geç 31 TEMMUZ 2021 akşamına kadar Yurt İktisadi İşletme Müdürlüklerine ödemelerini yaparak kesin kayıtlarını tamamlamış olurlar. 01 EKİM-30 HAZİRAN dönemine ait yurt aidatını veliler peşin ya da kredi kartına taksit yaptırmak suretiyle ödeyebilirler. EYLÜL ayı içerisinde kaydını yaptırıp yurtta kalan öğrenciden belirlenen konaklama ücreti peşin alınır. Kaydını yaptıran ancak yurtta kalmayan öğrenciden EYLÜL ayı için herhangi bir ücret alınmaz.

Yurtların açıldığı 01 EKİM tarihinden itibaren, yurtta kalıp kalmadığına bakılmaksızın yeni kayıt öğrencileri ile kayıt yenileme öğrencilerinden öğretim dönemine ait aidatları peşin ya da kredi kartına taksit yapmak suretiyle alınır.
01 EKİM’ den sonraki günlerde yapılacak tahsislerde; yurda kaydını yaptıracak öğrencinin yurt aidatı, kaydının yapıldığı günden itibaren öğretim dönemi sonuna kadar olan süre için peşin ya da kredi kartına taksit yapmak suretiyle tahsil edilir. (Bu süre için tahsil edilecek aidat miktarı; öğrencinin kaydının yapıldığı günden itibaren 30 HAZİRAN tarihine kadar geçen sürenin toplam gün sayısı ile 1/270 aidatın çarpımı suretiyle bulunur.)

b. Kredi kartı ile barınma ücreti ödemelerinde; maksimum 9 taksit, ayrıca yıl içerisinde girilmesi halinde ise en son taksit sayısı müteakip EYLÜL ayı olacak şekilde taksitlendirme yapılır.

Barınma Ücreti İadesi ve Tam Ücret Alınmayacak Haller:

a. Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin %10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin %30’u alınır. Bu öğrencilere depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde bu fıkraya göre hesaplanacak ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir. Aylık barınma hizmeti ücreti, hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin hizmet sunulmak üzere belirlenen ay sayısına bölünmesi ile tespit edilir.
Kurumun öğrencinin güvenliğini sağlamaması veya barınma hizmetine ilişkin hizmet sunum taahhütnamesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle kurumdan ayrılan öğrenciye, depozitoları ile peşin ödeme yapılan hallerde kurumda barındığı aylara ait ücret mahsup edilerek geriye kalan tutar bir ay içerisinde iade edilir ve hizmet sunum taahhütnamesi feshedilir.

b. Şehit çocuklarından (Lise ve yüksek öğrenim öğrencileri) yurtta kaldıkları süre (01 EKİM – 30 HAZİRAN) içerisinde aidat alınmaz.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.