Vakıf Hakkında

Nurettin Akgoz

Nurettin Akgöz

Orgeneral Kara Kuvvetleri Komutanı

Semi Ergin

Semi Ergin

Milli Savunma Bakanı

Sadik Altincan

Sadık Altıncan

Oramiral Deniz Kuvvetleri Komutanı

Tarihce IconTarihçe

Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı, zamanın Devlet Bakanı ve Milli Savunma Bakanı Vekili Semi ERGİN tarafından 16 MART 1957 tarihinde kurulmuştur. Vakfın noterde düzenlenen kuruluş senedinin akdinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin AKNOZ ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sadık ALTINCAN şahit olarak hazır bulunmuşlardır.

Misyon IconMisyon

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının Çocuklarının yoğun
olarak öğrenim gördüğü illerde öğrenci yurtları açıp işletmek, üniversite dahil Eğitim – Öğretim Kurumları açıp İşletmek veya ortak olmak, imkanlar dahilinde öğrencilere burs vermek, veli, okul yöneticisi ve öğretim elemanlarıyla işbirliği yaparak öğrencilerimizin başarılarını arttırmak, Vakfın gayesine ulaşabilmesi için gelir kaynaklarını arttırıcı girişimlerde bulunmaktır.

Vizyon IconVizyon

Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarının öğrenim çağına giren çocuklarının; çağın gerektirdiği nitelik ve becerilere sahip, milli ve evrensel değerleri benimsemiş ülke kalkınmasına en fazla atkı sağlayabilecek, donanımla yetişmeleri için gerekli ortam ve tesisleri hazırlamak, işletmek ve alanında ülkemizin en seçkin kuruluşları arasında yer almaktır.

Vakif Gelirleri IconVakıf Gelirleri

Vakıf gelirlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve hayırsever şahısların bağışları ile iştiraklerden gelen paylar olup, son on yılda vakfımıza bağlı yurtlarımızdan 30.000′ in üzerinde öğrenci faydalanmıştır. Yurtlar iktisadi işletme olup; bütün vergileri Vakıf tarafından ödenmekte, Devlet ve Türk Silahlı Kuvvetleri bütçesinden herhangi bir geliri bulunmamaktadır.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.