Kayıt ve Yerleştirme Süreci

Kayit Yenileme Muracaat Islemleri

Kayıt Yenileme
Müracaat İşlemleri

KAYIT YENİLEME ÖĞRENCİLERİ İÇİN

NOT: LİSTEDEKİ EVRAKLARIN WEB SİTESİ ÜZERİNDEN İNDİRİLEREK EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE DOLDURULUP, KAYIT ESNASINDA YURT MÜDÜRLÜKLERİNE TESLİM  EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

KESİN KAYIT SIRASINDA ÖĞRENCİLERİN BERABERİNDE YURDA TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1-Ankara Öğrenci Yurdu Yurt Hizmetleri Sözleşmesi (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)

2-Eskişehir Öğrenci Yurdu Yurt Hizmetleri Sözleşmesi (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)

3-İstanbul/Haydarpaşa Öğrenci Yurdu Yurt Hizmetleri Sözleşmesi (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)

4-İstanbul/Maslak Öğrenci Yurdu Yurt Hizmetleri Sözleşmesi (Belgeyi İndirmek İçin Lütfen Tıklayınız)

7- Öğrenci Belgesi. (Okul ya da E-Devlet)

8-İkamet adresi değişen velilere ait ikametgah belgesi (E-Devlet)

9- Sabıka kaydı (adli sicil belgesi) (e-Devlet)

10-Veli askeri kimlik fotokopisi (Veli Onaylı imzalı)

Sona eren / erecek öğretim yılında iki aydan fazla süre yurtlarda kalmış olan öğrencilerin (Lisans Öğrencileri), Türk Silâhlı Kuvvetleri kadrolarında görevli bulunan muvazzaf Subay, Astsubay, Sivil Memur, Uzman Jandarma, Uzman Erbaşlar ve bunların emeklileri olan velileri;  "Yurt Kayıt Yenileme Dilekçesi" ile (Vakıf tarafından her yıl yayımlanan tarihlerde)  ilgili Yurt İktisadi İşletme Müdürlüğüne müracaat ederek bir sonraki öğretim yılı için öğrencinin kaydını yenilerler. Kaydı yenilenen öğrenciye öğretim dönemi sonunda yurttan ayrılırken o öğretim dönemi için yatırmış olduğu depozito iade edilmez. Depozitosunu alarak yurttan ayrılmış olan öğrencilerin velileri (kayıt yenileme hakkı olanlar); depozitolarını ilgili hesaba yatırıp,"Yurt Kayıt Yenileme Dilekçesi" ile ilgili Yurt İktisadi İşletme müdürlüğüne müracaat ettikleri takdirde bu öğrencilerin de kayıt yenilemeleri yapılır. Kayıt yenilenen öğretim yılı başında, öğrenci yurda katıldığında yeni dönemin depozito miktarı ile yurtta bırakılan veya daha sonra banka hesabına yatırılan depozito miktarı arasındaki fark (varsa) kendisinden tahsil edilir.

12 HAZİRAN (dahil) tarihinden sonra Yurt Müdürlüklerine intikal eden kayıt yenileme müracaatlarına işlem yapılmaz. Bu tarihten sonraki müracaatlar yeni kayıt olarak değerlendirilmek üzere Yeni Kayıt Müracaat İşlemleri maddesi esaslara göre Vakıf Genel Müdürlüğüne yapılır. Kayıt yenileyen öğrenci, en geç 17 TEMMUZ (Vakıf Genel Müdürlüğünce bu tarih değiştirilebilir) tarihine kadar kesin kaydını yaptırmak ve veliler öğrenim yılı (01 EKİM-30 HAZİRAN) yurt aidatını peşin ya da kredi kartına taksit yaptırmak suretiyle ödemek zorundadır. Türk Silâhlı Kuvvetleri mensuplarının ikinci ve üçüncü derece kan ve sıhrî hısımları, yüksek lisans yapanlar, TSK’da görevli işçi çocukları ile sivil şahıs çocuklarına kayıt yenileme işlemi yapılamaz. Her yıl yeni kayıt olarak işlem görürler ve her yıl yeniden değerlendirilirler. Ancak, bunlara aynı statüde bulunan ve yeni müracaat edenlere nazaran bir öncelik verilir.

Kesin Kayit Islemleri

Kesin Kayıt
İşlemleri

Adaylığın Kesinleşmesi ve Kesin Kayıt İşlemleri:
Geçici Kayıt ve Kabul Komisyonunca yapılan inceleme ve değerlendirmelerden sonra Vakıf Genel Müdürünün onayı ile kesinleşen asil öğrenci aday kayıt çizelgeleri, ilgili Yurt Müdürlüklerine gönderilir. Ayrıca sonuç asil adayların velilerine/kendilerine SMS ile bildirilir. Adaylar durumlarını, yurtlara gönderilen listelerden de takip edebilirler. Bu bilgiler aynı zamanda Vakfın internet adresinde yayınlanır. Asil adayların, yurtlara kesin kayıt işlemleri Vakıf Genel Müdürlüğünce belirtilen tarihler arasında yapılır.

Yurda kesin kaydını bildirilen tarihler arasında yaptırmayan öğrenciler ile sonradan yurda girmekten vazgeçenlerin yerine sıra ile yedek listedeki öğrenciler alınır ve velilerine/kendilerine asil listeye geçtikleri SMS ile bildirilir.

Adaylığa kabul edildiği Vakıf Genel Müdürlüğünce bildirilen öğrenciler, bu sitede müracaat bilgileri bölümünde belirtilen belgeler ile Yurt Müdürlüğüne başvurduklarında yurt aidatını peşin ya da kredi kartına taksit yaptırarak ve depozitoları alınarak yurda kesin kayıt işlemleri yapılır.

Kesin Kayit Islemleri

Kesin Kayıtta
İbraz Edilecek
Belgeler

Adaylığa kabul edildiğini Vakıf Genel Müdürlüğünce gönderilen SMS veya www.tskev.org.tr internet adresinde yapılacak duyurudan öğrenen öğrencilerin, kayıt yenileme veya yeni kayıt durumuna göre aşağıdaki belgelerle birlikte, SMS metninde/internet duyurusunda belirtilen tarihler arasında Yurt Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Yaptıracak Öğrencilerin İbraz Edecekleri Belgeler.

  • Öğrenim Belgesi, (Kayıt yenilemesi yapılan öğretim döneminde öğrenimine devam ettiğine dair ilgili Öğretim Kurumundan alınacaktır.)
  • Öğrenci – Veli’ nin Sabıka Kaydı Bulunmadığına Dair Belge, Kayıt yenilenecek tarihe göre, Yurt Müdürlüğünden öğrenilecek yurt ücretinin ödendiğine dair ödeme belgesi (kredi kartı slipi/banka dekontu) ile bir önceki yıl yatırılmış olan depozito ile yeni dönem için tespit edilen depozito arasındaki farkın (fark olması halinde) ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu,
  • Muvazzaf veliler ve görevdeki Sivil Memurlar ile Sivil Öğrencilere Referans Olanlar için Askeri Kimlik Kartının Önlü Arkalı Fotokopisi
  • Son bir yıl içinde emekli olan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensubu veliler için Askeri Kimlik Kartının önlü-arkalı fotokopisi.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.